Private training

Private training

پکیج vip

به بخش پکیج ها مراجعه فرمایید

 

پکیج مورد نظر خود را انتخاب فرمایید 

( جامع ، استراتژی )

رمز ورود را از ما دریافت کنید

با استفاده از رومز ورود وارد بخش آموزش ها شوید

برای بازدهی بهتر هر هفته دو ویدیو را مشاهده فرمایید

دوره جامع تکنیکال

بخش آموزش های حرفه ای ایرانی بورس

جهت مشاهده

دوره جامع تکنیکال کلیک فرمایید
کلیک فرمایید

دوره استراتژی

بخش آموزش های حرفه ای ایرانی بورس

جهت مشاهده

دوره استراتژی کلیک فرمایید
کلیک فرمایید