تحلیل های وب

این تحلیل طبق پیش بینی ایرانی بورس به نقطه هدف و سود رسید

با تحلیل های وب از بخش  تحلیل های بورس در خدمتتون هستیم

در این بخش نگاهی به گذشته تحلیل های وب خواهیم داشت و سپس روند آینده و سیگنال خرید این ارز را بررسی خواهیم کرد

بررسی گذشته (تحلیل سهام های وب) :

سهام داده گسترعصرنوينهای وب بعد از ورود به بازار بورس روند صعودی قوی را طی کرد و رشد بسیار خوبی را تجربه کرد

در بررسی های گذشته شاهد ساخت الگوی ریزشی برای سهام داده گسترعصرنوين-های وب بودم

که با رسیدن این سهام به سقف مورد نظر و ساخت واگرایی شدید انتظار ریزش شدید برای این سهام داشتیم

که اخطار ریزش را به دنبال کنندگان سایت ایرانی بورس دادیم

و امروز شاهد ریزش این سهام هستیم

تحلیل های وب ( سیگنال ) :

انتظار داریم این ریزش ادامه داشته باشد تا محدوده حمایتی که در زیر مشخص کرده ایم

محدوده حمایتی :

۴۵۰۰ ریال

البته به یادداشته باشید ما در تحلیل های بورس انتظار ریزش های یک باره یا صعودهای شارپ را نداریم

چرا که قدرت پول در این بازار به قدری نیست که بتواند روندی بلند مدت را بسازد مخصوصا در بازار این روزهای بورس

انتظار می رود این ریزش تا محدوده مشخص شده همراه با افزایش های بسیار کوتاه همراه باشد

با رسیدن بازار به محدوده حمایتی انتظار برگشت و شروع یک روند صعودی داریم

البته زمانی که به این محدوده حمایتی نزدیک شویم با باید بررسی های دقیق تری انجام دهیم و شرایط همان لحظه این سهام را بررسی کنیم

حتما زمانی که به این محدوده خرید نزدیک شویم ما تحلیل های وب را به روز رسانی خواهیم کرد.

در مسیر صعودی انتظار داریم بازار با رشد آرام به هدف پیش بینی شده برسد

در مسیر صعودی ابتدا باید از مقاومت

۵۰۰۰ ریال بگذرد

سپس در صورت شکست مقاومت ۵۰۰۰ ریال به سمت هدف دوم و هدف اصلی یعنی

۶۴۰۰ ریال حرکت کند

های وب

های وب

 

روش تحلیلی ایرانی بورس بر پایه صبر و حوصله بنا شده است ، اگر همراه ایرانی بورس هستید با صبر و حوصله سهامی را خریداری کنید تا از بیشترین سود برخوردار شوید و در آرامش کامل از بازار لذت ببرید

عجله در ورود به بازار و کسب سود نتیجه برعکسی را به دنبال خواهد داشت و به جای کسب سود ،ضرر را نسیب ما خواهد شد

شاد باشید و موفق

ایرانی بورس

وعده دیدار ما در وبینار رایگان ایرانی بورس

نظرات