این مجموعه از آموزشها بر گرفته از کتاب هنر تحلیل تکنیکال نوشته مهندس هادی درخشان ، موسس شرکت توسعه دانش درخشان ( ایرانی بورس ) می باشد

 

دقت داشته باشید که سطوح را به ترتیب طی کنید تا نتیجه بهتری را دریافت کنید .