آموزش های تحلیل تکنیکال,

درس اول
تکنیکال چیست

صحبت های ابتدایی در خصوص تحلیل تکنیکال

درس دوم
نرم افزار تحلیل تکنیکال

قبل از هر چیز باید بدانیم با چه نرم افزاری  می توان به نمودارهای تحلیل تکنیکال دسترسی پیدا کرد

درس چهارم
تایم فریم بازار

دوره زمانی یا تایم فریم ساعت تحلیلی بازار می باشد که اگر درست و به جا و بر اساس نوع تحلیل تکنیکال تغییر نکند موجب ضرر می شود

درس سوم
نمودارهای تحلیل تکنیکال

 در این بخش قراره انواع نمودار تحلیل تکنیکال را با هم بررسی کنیم و بهترین نمودار را شناسایی کنیم و از این به بعد از این نمودار استفاده کنیم

تکنیکال چیست

نرم افزار تحلیل تکنیکال

نمودار تحلیل تکنیکال

تایم فریم بازار