آموزش های تحلیل تکنیکال,

پیوت ها
درس اول

 از امروز قرار با انواع روش های تحلیلی بازار آشنا بشیم ولی قبلش باید پله به پله به جلو برویم و  ابتدا موج ها و  پیوت ماژور و پیوت مینور را بشناسیم و بعد به روش های تخصصی تر اشاره کنیم .

حمایت و مقاومت
درس دوم

قراره در این بخش با مقاومت ها و حمایت ها به صورت مقدماتی آشنا بشویم

اندیکاتور
درس چهارم

 کاربردی ترین ابزار تحلیل تکنیکال اندیکاتور ها می باشند ، در این بخش به معرفی دنیای اندیکاتورها می پردازیم

خط روند
درس سوم

در این درس  قرار است به معرفی خط روند صعودی و نزولی بپردازیم که مانند حمایت و مقاومت عمل می کنند و حتی می توانند اهداف حرکتی بازار را به ما نشان دهند

پیوت ها

مقاومت و حمایت

خط روندها

اندیکاتورها