آموزش های تحلیل تکنیکال,

متوسطه
درس اول

اکنون که با اصطلاحات اولیه آشنا شدیم وقت آن رسیده که این مطالب به همراه مطالب دیگر را تخصصی تر فرا بگیریم …

حمایت و مقاومت پیشرفته
درس دوم

در این بخش از آموزش های ایرانی بورس با انواع مقاومت و حمایت نوع اول آشنا خواهید شد..

مقاومت و حمایت پیشرفته ۳
درس چهارم

در این درس یاد می گیرید که از این خط ها به عنوان مقاومت و حمایت نیز استفاده می شود …

مقاومت و حمایت پیشرفته ۲
درس سوم

اکنون متوجه شدیم که مقاومت و حمایت ها در بازار می توانند با اعداد رند ساخته شوند اما وقتی به بازار ها و مقاومت و حمایت ها نگاه می کنیم …

متوسطه

مقاومت و حمایت نوع ۱

مقاومت و حمایت نوع ۲

مقاومت و حمایت نوع ۳