متوسطه
درس اول

اکنون که با اصطلاحات اولیه آشنا شدیم وقت آن رسیده که این مطالب به همراه مطالب دیگر را تخصصی تر فرا بگیریم  . اما مطالعه دوره مقدماتی شما را آماده معامله در بازار نمی کند و باید تا فصل استراتژی صبر داشته باشید و از مجموع مطالب استفاده کنید.

چرا که در کنار هم قرار دادن تکنیک های علم تکنیکال کار بسیار دشوار است و نمی توان فقط از یک تکنیک یا مجموع تکنیک ها استفاده کرد

حمایت و مقاومت پیشرفته
درس دوم

در این بخش از آموزش های ایرانی بورس  با انواع مقاومت و حمایت نوع اول آشنا خواهید شد

مقاومت و حمایت پیشرفته ۳
درس چهارم

در این درس یاد می گیریم که از این خط ها به عنوان مقاومت و حمایت نیز استفاده می شود

مقاومت و حمایت پیشرفته ۲
درس سوم

اکنون متوجه شدیم که مقاومت و حمایت ها در بازار می توانند با اعداد رند ساخته شوند

اما وقتی به بازار ها و مقاومت و حمایت ها نگاه می کنیم متوجه می شویم

متوسطه

مقاومت و حمایت نوع ۱

مقاومت و حمایت نوع ۲

مقاومت و حمایت نوع ۳