آموزش های تحلیل تکنیکال,

حمایت و مقاومت نوع ۴ ( کانال ها )
درس اول

اگر تکنیک خط روند را یک گام به جلو ببریم و یک خط موازی با خط روندی که رسم کرده …

کندل ها
درس دوم

در ابتدای این کتاب در مورد انواع نمودارها و شمع ها صحبت کردیم و قصد داریم در این بخش به صورت جامع تری در خصوص شمع ها صحبت کنیم ..

فیبوناچی گسترشی (Extension ) :
درس چهارم

فیبوناچی گسترشی ابزاری است که به منظور تعیین اهداف حرکتی استفاده می شود ، البته می توان به منظور نقطه ورود و برگشتی نیز از آن استفاده کرد …

فیبوناچی برگشتی (Retracement ) :
درس سوم

یکی از بهترین و پرکاربرد ترین روش های تحلیلی بازار می باشد

فیبوناچی یک موضوع عظیم است…

۱- حمایت و مقاومت نوع ۴ ( کانال ها )

کندل ها

فیبوناچی برگشتی (Retracement ) :

فیبوناچی گسترشی (Extension ) :