درس اول
فیبوناچی گسترشی (Extension ) :

در ادامه بحث فیبوناچی امروز با درس فیبوناچی گسترشی در خدمتتون هستیم

درس دوم
میانگین های متحرک (Moving Averages ) :

یکی دیگر از ابزارهای کاربردی ، میانگین های متحرک می باشد که همان طور که اسمش مشخص است از فرمول میانگین گیری استفاده می کند…

درس چهارم
مک دی (MACD)

بهترین و کاربردی ترین ابزار تکنیکال مک دی می باشد که توسط این ابزار می توانید شرایط برای یک خرید را به خوبی بررسی کنید…

درس سوم
باند بولینگر (Bollinger Bands ) :

شاخص نمودار که توسط آقا جان بالیزر ساخته شد تا نوسانات و تغییر مسیرها بازار را شناسایی کند…

مقاومت و حمایت نوع ۴

کجا و چطور بخریم و بفروشیم

کندل ها

فیبوناچی برگشتی