آموزش های تحلیل تکنیکال,

بولینگر باند :
درس اول

شاخص نمودار که توسط آقا جان بالیزر ساخته شد تا نوسانات و تغییر مسیرها بازار را شناسایی کند

مک دی ( MACD ) :
درس دوم

بهترین و کاربردی ترین ابزار تکنیکال مک دی می باشد که توسط این ابزار می توانید شرایط برای یک خرید را به خوبی بررسی کنید

ار اس ای (RSI) :
درس چهارم

بعد از ابزار مک دی بهترین ابزار کمکی بازار ار اس ای می باشد

اندیکاتور Stochastic :
درس سوم

ابزاری دیگری که در بازار می تواند تغییر مسیرها را پیش بینی کند Stochastic است

بولینگر باند

مک دی (MACD)

Stochastic

ار اس ای (RSI)