مدرسه ایرانی بورس

این مجموعه از آموزشها بر گرفته از کتاب هنر تحلیل تکنیکال نوشته مهندس هادی درخشان ، موسس شرکت توسعه دانش درخشان ( ایرانی بورس ) می باشد

دقت داشته باشید که مطالب از سطح یک (مبتدی ) آغاز می شود

نظرات