کتاب استراتژی ایرانی بورس

کتاب استراتژی ایرانی بورس توسط مهندس هادی درخشان تحلیلگر ارشد مجموعه ایرانی بورس با عنوان استراتژی و رازهای پنهان در دست تهیه است که این کتاب تمام جزییات بازار را به صورت کامل پوشش خواهد داد.

تصمیماتی که ما برای این بخش داریم:

  • قسمت هایی از این کتاب را در سطوح مختلف به صورت رایگان قرار دهیم تا با مطالب آن آشنا شوید.
  • به زودی آزمون هایی برای هر بخش طراحی خواهیم کرد تا سطح دانش خود را به دست آورید.

دقت داشته باشید که سطوح را به ترتیب طی کنید تا نتیجه بهتری را دریافت کنید .

نظرات