خط روند صعودی و نزولی

سطح دوم درس سوم :در این درس  قرار است به معرفی خط روند صعودی و نزولی بپردازیم که مانند حمایت و مقاومت عمل می کنند و حتی می توانند اهداف حرکتی بازار را به ما نشان دهند


خط روند :

یکی از بهترین روش های تحلیلی در بازارکار با خط روند صعودی و نزولی می باشد

که در بخش استراتژی این روش را با استفاده از ابزارها و تکنیک های خاص توضیح خواهیم داد .

خط های روند زمانی در بازار ساخته می شوند که موج صعودی یا موج نزولی به همراه پیوت داشته باشیم .

این خط ها در آینده به ما کمک می کند که نقطه خرید و فروش را تشخیص دهیم .


خط روند صعودی :

هر گاه در موجی صعودی باشیم و پیوت ماژور یا پیوت های مینور این موج را به هم وصل کنیم

خط روند صعودی ساخته ایم .

نکته : در خط روند صعودی ، حفره ها ( پیوت ماژور ) را به هم وصل می کنیم

به طور مثال :

خط روند صعودی و نزولی

خط روند صعودی و نزولی

 

همان طور که ملاحضه می فرمایید با وصل کردن دو پیوت ماژور ( حفره ) توانستیم خط روند صعودی را بکشیم

این خط مانند یک حمایت عمل می کند و مانع کاهش قیمت در بازار می شود


خط روند نزولی :

هر گاه در موجی نزولی باشیم و پیوت های ماژور یا پیوت های مینور این موج را به هم وصل کنیم

خط روند نزولی ساخته ایم .

نکته  : در خط روند نزولی قله ها ( پیوت های ماژور ) را به هم وصل می کنیم

به طور مثال : همان طور که ملاحضه می فرمایید با وصل کردن دو پیوت ماژور ( قله ) توانستیم خط روند نزولی را بکشیم

به طور مثال :

خط روند صعودی و نزولی

خط روند صعودی و نزولی

همان طور که ملاحضه می فرمایید با وصل کردن دو پیوت ماژور ( قله ) توانستیم خط روند نزولی را بکشیم

خط روند نزولی می تواند مانند یک مقاومت عمل کند و مانع افزایش قیمت در بازار شود


ویدیو روش رسم خط روند صعودی و نزولی :

 

 

همان طور که مشاهده می کنید برای پیدا کردن خط روند نزولی قله ها را به هم وصل کردیم

و برای پیدا کردن خط روند صعودی (افزایشی )حفره ها ( کف ها ) به هم متصل کردیم


در این بخش از مدرسه ایرانی بورس با خط روند صعودی و نزولی  آشنا شدیم

ایرانی بورس موفق شده است استراتژی بسازد که بر اساس خط های روند است

پس این خط ها را ما در دوره استراتژی به صورت مفصل آموزش خواهیم داد


تمرین این جلسه: پیدا کردن خط روند می باشد

در جلسه بعد به معرفی اندیکاتورها می پردازیم

 

ایرانی بورس

نظرات