حرفه‌ای
Untitled-21

هادی درخشان

مدیر موسسه ایرانی بورس

موضوع : کجا بخریم و کجا بفروشیم

در این بخش از مدرسه ایرانی بورس با روش کجا بخریم و کجا بفروشیم آشنا خواهید شد


روش خرید و فروش با استفاده از مقاومت ها و حمایت ها :

اکنون که مدلهای مختلف مقاومت و حمایت ها را شناختیم باید از آنها در خرید و فروش استفاده کنیم .

با دو مثال شروع می کنیم :

کجا بخریم و کجا بفروشیم

همان طور که مشاهده می کنید :

با استفاده از برگشت ناگهانی بازار به سمت بالا ،خط سبز رنگی را به عنوان حمایت برای بازار رسم کردیم

در صورتی که بازار برای بار دوم به سمت خط سبز رنگ برگردد ممکن است با واکنش روبه رو شود و دوباره به سمت بالا برگردد

پس در برخورد دوم با خط حمایت ،  اقدام به خرید ( BUY ) می کنیم

و حد ضرر را در زیر این خط قرار دادیم تا در صورتی که بازار بر روی این خط نتواند صعود کند

و به ریزش خود ادامه دهد از ضرر بیشتر جلوگیری کنیم .

کجا بخریم و کجا بفروشیم

 

در مثال دوم :

خط روند نزولی را پیدا کردیم و پیش بینی می کنیم بازار در برخورد سوم مانند دو برخورد قبل ریزش کند

و این خط مانع حرکت صعودی آن شود

پس با این علم می توانیم خریدی ( SELL ) در جهت پایین داشته باشیم ( بازار فارکس )

و حد ضرری برای این خرید در نظر می گیریم تا درصورتی که این خط نتواند مانع حرکت افزایشی بازار شود از این خرید خارج شویم .

همان طور که ملاحضه فرمودید، توانستیم با کمک مقاومت ها و حمایت ها نقطه خرید و حد ضرر را پیش بینی کنیم .

 

 

اکنون که چهار نوع از مقاومت و حمایت را شناختیم

باید به خاطر بسپارید که این خطوط حمایت و مقاومت برای همیشه پایدار نیستند

و بعد از چند برخورد ( معمولا بعد از برخورد سوم یا چهارم ) شکسته می شوند

بررسی این خطوط و میزان  اعتبار آنها نیاز به بررسی و کمک دیگر ابزارهای تکنیکال دارد که در بخش های دیگر این ابزارها را آموزش خواهیم داد .


تمرین :

با توجه به چهار روش مقاومتی و حمایتی که در درس های گذشته گفته شد

بهترین زمان برای خرید و فروش را پیدا کرده

و در حساب آزمایشی اقدام به خرید و فروش کنید