کتاب و چک لیست

  • کتاب استراتژی خط روند
  • چک لیست خط روند
  • مبتدی تا پیشرفته
  • هادی درخشان

توضیحات

هنر تحلیل تکنیکال

The Art Of Technical Analysis

نویسنده : مهندس هادی درخشان

موضوع کتاب : مباحث ابتدایی و پیشرفته تحلیل تکنیکال و استراتژی ایرانی بورس

به همراه چک لیست خرید ایرانی بورس