مقاومت و حمایت نوع دوم

در این بخش از مدرسه ایرانی بورس با انواع مقاومت و حمایت نوع دوم آشنا خواهید شد نوع دوم : اکنون متوجه شدیم که مقاومت و حمایت ها در بازار می توانند با اعداد روند ساخته شوند اما وقتی به بازار ها و مقاومت و حمایت ها نگاه می کنیم متوجه می شویم که اندک […]

مقاومت ها و حمایت ها

سطح دوم درس دوم : خوش آمدین به درس دوم از سطح دوم ،قراره در این بخش با مقاومت ها و حمایت ها به صورت مقدماتی آشنا بشویم پس با ما همراه باشید مقاومت ها و حمایت ها : مقاومت ها یا قله ها ( سقف ها  ) : دلایل متعددی وجود دارد که قیمت […]