تحلیل پوند.دلار

تحلیل پوند.دلار

بررسی و بروزرسانی تحلیل پوند.دلار : تاریخ ۲ فروردین ۱۳۹۸ در بررسی های جدید همچنان شرایط این ارز را برای خرید مهیا نمی دانیم باید منتظر ماند تا بازار به شکل مورد نظر ما در بیاید و بعد اقدام به خرید کرد در بررسی نموداری دو نوع ریزش را برای این ارز در نظر گرفته […]