تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال

سطح یک درس اول : بررسی تحلیل تکنیکال و برتری های این روش تحلیلی نسبت به دیگر روش ها و نگاهی کوتاه به تاریخچه این روش تحلیلی     تاریخچه تحلیل تکنیکال  : تحلیل تکنیکال یا تحلیل تکنیکی ، روشی برای پیش بینی قیمت در بازارها ست ، که مبنی بر مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت […]