مقاومت و حمایت نوع چهارم

در این بخش از مدرسه ایرانی بورس با انواع مقاومت و حمایت نوع چهارم آشنا خواهید شد کانال ها : اگر تکنیک خط روند را یک گام به جلو ببریم و یک خط موازی خط روندی که رسم کرده ام با همان زاویه صعودی یا نزولی بکشیم در واقع یک کانال حرکتی برای بازار رسم […]

مقاومت و حمایت نوع دوم

در این بخش از مدرسه ایرانی بورس با انواع مقاومت و حمایت نوع دوم آشنا خواهید شد نوع دوم : اکنون متوجه شدیم که مقاومت و حمایت ها در بازار می توانند با اعداد روند ساخته شوند اما وقتی به بازار ها و مقاومت و حمایت ها نگاه می کنیم متوجه می شویم که اندک […]