میانگین متحرک

در این بخش از مدرسه ایرانی بورس با میانگین متحرک آشنا خواهید شد میانگین متحرک  (Moving Averages ) :   یکی دیگر از ابزارهای کاربردی ، میانگین های متحرک می باشد که همان طور که اسمش مشخص است از فرمول میانگین گیری استفاده می شود میانگین متحرک قیمت بسته شدن هر شمع را بر دوره […]