نمودار تحلیل تکنیکال

سطح یک درس  سوم : به درس سوم مدرسه ایرانی بورس خوش آمدید ،در این بخش قراره انواع نمودار تحلیل تکنیکال را با هم بررسی کنیم و بهترین نمودار را شناسایی کنیم و از این به بعد از این نمودار استفاده کنیم شناخت نمودار تحلیل تکنیکال: سه نوع نمودار در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار […]

نرم افزار تحلیل تکنیکال

قبل از هر چیز باید بدانیم با چه نرم افزار تحلیل تکنیکال می توان به نمودارهای تحلیل تکنیکال دسترسی پیدا کرد. برای دسترسی به نرم افزارها باید سری به سایت کارگزاری که در آن ثبت نام کرده اید بزنید و نرم افزار تحلیل تکنیکال را از سایت کارگزاری دانلود کنید البته راه های دیگری برای […]